صفحه اصلی > سخنرانان کلیدی
.: سخنرانان کلیدی

سخنران: دکتر نور شاکر (Noor Shaker)
محقق پسادکتری و استادیار دانشگاه آلبورگ کوپنهاگنبیوگرافی


دکتر نور شاکر (Noor Shaker) محقق پسادکتری و استادیار دانشگاه آلبورگ کوپنهاگن دانمارک است. زمینه تحقیقاتی دکتر شاکر پیرامون نحوه تولید بازی‌های شخصی‌شده (بازی‌هایی که از طریق تعامل با بازیکن خود را تکمیل می‌کنند) و بازی‌های سرگرم‌کننده است. دکتر شاکر در تحقیقات خود از روش‌های مختلف هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، داده‌کاوی، و تعامل انسان و کامپیوتر استفاده می‌کند. وی همچنین نویسنده اصلی کتاب «تولید رویه‌ای محتوا در بازی‌ها» است که تنها کتاب مرجع در حوزه تولید رویه‌ای محتوا (Procedural Content Generation) محسوب می‌شود. یکی از سخنرانی‌های کلیدی کنفرانس با محوریت تولید رویه‌ای محتوا، توسط دکتر شاکر برگزار خواهد شد. جزییات بیشتر در http://lynura.com
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سخنران:دکترهدایت‌الله صحرایی
مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

بیوگرافی

دکترهدایت‌الله صحرایی استاد تمام و مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله است. زمینه‌های تخصصی وی استرس، اعتیاد و ... است که در این زمینه‌ها دستاوردهای معتبر علمی بین المللی و مقالات فراوانی ارائه نموده است. در حوزه بازی‌های رایانه‌ای، دکتر صحرایی تحقیقات متعددی در زمینه بررسی تاثیرات شناختی بازی‌های رایانه‌ای بر روی سیستم دستگاه عصبی مرکزی نموده است که از مهمترین آنها می‌توان به بررسی المانهای محرک از جمله استرس و المان‌های وابسته‌کننده از جمله اعتیاد اشاره نمود .دکتر صحرایی از بنیان‌گذاران گروه نوروگیم در ایران می‌باشد. برای آشنایی بیشتر وب‌سایت  www.neurogame.irرا ببینید.