صفحه اصلی > فهرست مجلات مرتبط
.: فهرست مجلات مرتبط

به‌هدف ارتقای سطح کیفی مقالات ارائه شده در کنفرانس، با تعدادی از مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی توافق شده است که روند داوری مقالات برتر کنفرانس در این مجلات تسریع و تسهیل شود. لازم به ذکر است که پذیرش مقاله در کنفرانس به‌معنی پذیرش آن در این مجلات نیست؛ بلکه نسخه‌ی گسترش‌یافته‌ی مقالات برتر توسط نویسنده و از طریق دبیرخانه‌ی کنفرانس به مجلات مزبور ارائه و داوری مربوطه در مجلات انجام خواهد شد. لکن روند داوری برای این مقالات سریع‌تر و ساده‌تر انجام خواهد گرفت. لیست این مجلات (که در حال تکمیل است) به شرح زیر می‌باشد:

 
ردیف نام مجله محل انتشار رتبه آدرس وب‌گاه
۱ پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان علمی-ترویجی http://ph.aui.ac.ir
۲ مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان علمی-پژوهشی http://mth.aui.ac.ir
۳ پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/ssoss
۴ جامعه‌شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir
۵ رویش روانشناسی انجمن رواشناسی بالینی کودک و نوجوان علمی-ترویجی http://www.frooyesh.ir
۶ تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی-پژوهشی  http://fabak.ihcs.ac.ir
۷ جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی-پژوهشی http://socialstudy.ihcs.ac.ir
۸ مطالعات بین رشته‌ای در رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علمی-پژوهشی http://mediastudy.ihcs.ac.ir
۹ راهبرد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی علمی-پژوهشی مشخصات مجله
۱۰ تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی-پژوهشی http://islamicedu.rihu.ac.ir
۱۱ یادگیری الکترونیکی قطب علمی آموزش پیشرفته الکترونیکی در علوم پزشکی علمی-پژوهشی http://ijvlms.ir/online
۱۲ رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/nea
۱۳ جهانی رسانه دانشگاه تهران علمی-پژوهشی http://gmj.ut.ac.ir
۱۴ فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی علمی-پژوهشی http://ictedu.iausari.ac.ir
۱۵ پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://uijs.ui.ac.ir/cbs
۱۶ Majlesi Journal of Multimedia Processing  دانشگاه آزاد مجلسی - http://mp.majlesi.info
۱۷ پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت انجمن ایرانی تعلیم و تربیت علمی-پژوهشی مشخصات مجله
۱۸ راهبرد اجتماعی فرهنگی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام علمی-پژوهشی www.csr.ir
۱۹ پردازش علایم و داده ها

پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی  

علمی-پژوهشی www.jsdp.rcisp.ac.ir
۲۰ دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی  دانشگاه آزاد خوراسگان علمی-پژوهشی http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p