صفحه اصلی > اهداف کنفرانس
.: اهداف کنفرانس

اهداف برگزاری دومین کنفرانس بازی‌های رایانه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌ها
  • توسعه‌ی پژوهش‌های مبتنی بر تحلیل و تولید محتوا در حوزه‌ی بازی‌های رایانه‌ای
  • آسیب‌شناسی و آینده‌پژوهشی صنعت بازی‌های رایانه‌ای ملّی
  • نگاه ویژه: بازی‌های جدی (Serious Games)؛ کاربردها، رویکردها، افق پیش رو