.: ساختار سازمانی کنفرانس  >  اعضای کمیته‌ی علمی

دبیر علمی فنی و مهندسی
سید امیر حسن منجمی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
دبیر علمی علوم انسانی
دكتر امیر قمرانی
عضو هیأت علمی
آموزش کودکان با نیاز‌های خاص
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دكتر مهرداد آشتیانی
عضو هیأت علمی
 گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم انسانی
دكتر احسان آقابابایی
عضو هیأت علمی
گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر عاطفه احمدی
Computer Software
University of Canterbury
علوم انسانی
دكتر امر اله ابراهیمی
عضو هیأت علمی
گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان
علوم انسانی
دكتر اعظم اسفیجانی
عضو هیأت علمی
گروه علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر اعظم باستان‌فرد
عضو هیأت علمی
 گروه گرافیک کامپیوتری
دانشگاه صدا و سیما
علوم انسانی
دكتر نگین برات دستجردی
عضو هیأت علمی
گروه علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دکتر مجید برکتین
عضو هیأت علمی
گروه روانپزشکی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر مازیار پالهنگ
عضو هیأت علمی
گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی اصفهان
علوم انسانی
دکتر سعید پورروستایی اردکانی
عضو هیأت علمی
گروه تکنولوژی آموزشی
دانشگاه علامه طباطبایی
علوم انسانی
دكتر ماه‌گل توکلی
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر سپهر جلالی
Computer Engineering
City University,London
فنی و مهندسی
دکتر منصور جم‌زاد
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه صنعتی شریف
علوم انسانی
دكتر غلامرضا چلبیانلو
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه شهید مدنی تبریز
هـنـر
دکتر منصور حسامی کرمانی
عضو هیأت علمی
گروه نقاشی
دانشگاه الزهرا (س)
علوم انسانی
دکتر قدرت اله خسروشاهی
عضو هیأت علمی
گروه حقوق
دانشگاه اصفهان
هـنـر
دکتر پریسا دارویی
تصویرسازی و هنردرمانی
دانشگاه هنر اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر محمدرضا دلیری
عضو هیأت علمی
گروه بیوالکتریک
دانشگاه علم و صنعت ایران
فنی و مهندسی
دکتر حمیدرضا ربیعی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه صنعتی شریف
علوم انسانی
دکتر علی ربانی
عضو هیأت علمی
گروه علوم اجتماعی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر جواد راستی
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی پزشکی
دانشگاه اصفهان
هـنـر
دکتر یونس سخاوت
عضو هیأت علمی
گروه چندرسانه ای
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
فنی و مهندسی
دکتر بهروز شاهقلی
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی فناوری اطلاعات
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
پروفسور شروین شیرمحمدی
School of Electrical Engineering
and Computer Science
University of Ottawa
هـنـر
مهندس حمید صادقیان
عضو هیأت علمی
گروه ارتباط تصویری
دانشگاه هنر اصفهان
علوم انسانی
دكتر پرویز صباحی
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی بالینی
دانشگاه سمنان
علوم انسانی
دکتر علی صفری
عضو هیأت علمی
گروه مدیریت
دانشگاه اصفهان
هـنـر
دکتر محمدعلی صفورا
عضو هیأت علمی
گروه انيميشن و سينما
دانشگاه تربیت مدرس
علوم انسانی
دكتر سید كمال صولتی دهكردی
عضو هیأت علمی
گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشكی شهركرد
علوم انسانی
دکتر احمد عابدی
عضو هیأت علمی
آموزش کودکان با نیازهای خاص
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دكتر محمدرضا عابدی
عضو هیأت علمی
گروه مشاوره
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دكتر یاسمین عابدینی
عضو هیأت علمی
گروه علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر محمد عبداللهی ازگمی
عضو هیأت علمی
گروه نرم افزار
دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم انسانی
دکتر علی عسگری
عضو هیأت علمی
گروه روانسنجی
دانشگاه خوارزمی تهران
فنی و مهندسی
پروفسور ناصر قاسم آقایی
عضو هیأت علمی
گروه مهندسی هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دكتر امیر قمرانی
عضو هیأت علمی
آموزش کودکان با نیاز های خاص
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دكتر مسعود كوثری
عضو هیأت علمی
گروه ارتباطات اجتماعی
دانشگاه تهران
هـنـر
دکتر سیدعلیرضا گلپایگانی
عضو هیأت علمی
گروه تصویر متحرک (انیمیشن)
دانشگاه هنر تهران
هـنـر
دکتر ناصر گل محمدي
عضو هیأت علمی
گروه تلویزیون و هنرهای دیجیتال
دانشگاه صدا و سيما
علوم انسانی
دكتر زهره لطیفی
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه پیام نور اصفهان
علوم انسانی
دكتر علی محمدزاده
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه پیام نور تبریز
فنی و مهندسی
دکتر هادی مرادی
عضو هیأت علمی
گروه هوش ماشین و روباتیک
دانشگاه تهران
علوم انسانی
دكتر رسول مظاهری
عضو هیأت علمی
گروه حقوق
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر سید امیرحسن منجمی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
علوم انسانی
دكتر غلامرضا منشئی
عضو هیأت علمی
گروه روانشناسی
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
هـنـر
دکتر فروغ مهیار
عضو هیأت علمی
طراحی صنعتی
دانشگاه هنر اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر بهروز مینایی
رییس هیأت مدیره بنیاد ملّی بازی‌های
رایانه‌ای و عضو هیأت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
علوم انسانی
دکتر مصطفی نجفی
عضو هیأت علمی
روانپزشکی کودک و نوجوان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر احمدرضا نقش‌نیلچی
عضو هیأت علمی
گروه هوش مصنوعی
دانشگاه اصفهان
فنی و مهندسی
دکتر مجید نیلی احمدآبادی
عضو هیأت علمی
هوش ماشین و رباتیک
دانشگاه تهران
فنی و مهندسی
دکتر محمودرضا هاشمی
عضو هیأت علمی
گروه فناوری اطلاعات
دانشگاه تهران