صفحه اصلی > کنفرانس در آیینه رسانه‌ها
.: کنفرانس در آیینه رسانه‌ها

 

خبرگزاری ایرنا

همايش‌هايي که با کپي‌برداري از کنفرانس دانشگاه اصفهان که به‌عنوان اولين واقعه پژوهشي کشور در حوزه‌ بازي‌هاي رايانه‌اي اعتبار خاص خود را دارد، توسط مؤسسه هاي متفرقه در حوزه بازي‌هاي رايانه‌اي برگزار مي شود، ارتباطي با رويداد پژوهشي سالانه‌ دانشگاه اصفهان ندارد و از منظر آکادميک فاقد اعتبار است.